Aanmelden  |  Agenda  |  Nieuwsbrief  |  Contact |  Home  

Zanggroepen | Overzicht

Zingen in een zanggroep of koor is een heerlijke ervaring en het leiden ervan vind ik geweldig. Zingen maakt blij en samen zingen voegt daar een prachtig contact aan toe.
Ik werk graag met kleine groepen waarin de individuele stem en persoonlijkheid uitmaakt.
Ik leid even graag groepen die zingen op een hoog muzikaal niveau, als groepen, waarin niet het zangniveau, maar de stembevrijding het doel is. Ik hou evenveel van uitbundige zang als van verstillende en meditatieve liederen.
Ik hou van improviseren: werken met de kwaliteit van het moment, het nu.
Het leiden van groepen is voor mij een ontdekkingsreis in een persoonlijk verdiepende en verbindende wereld.

Mijn groepswerk bestaat momenteel uit: