Aanmelden  |  Agenda  |  Nieuwsbrief  |  Contact |  Home  

Je Ware Stem | Hoe ziet een avond er uit?

We beginnen altijd met lichaamswerk, zodat je lekker in je lijf komt en je (stem) kunt openen.
We doen klank- en expressieoefeningen om vertrouwd te raken met de klanken van jouw stem en om met elkaar te verbinden.
Soms zingen we een eenvoudig lied, passend bij het moment.
We gaan op allerlei manieren met stemklank en muziek spelen.
We werken met de gevoelens en de gedachten die het zingen en de interactie oproepen. Er is veel ruimte voor individuele aandacht, zodat je steeds meer je Ware Stem kunt laten klinken.
We sluiten af met een lied.

Als we een lied zingen is dat eenvoudig. Het is niet het doel van de avond, maar een middel om de stem vrij te maken en met elkaar te verbinden.
Het programma is vooral bedoeld om je uit te nodigen tot verdieping en persoonlijke groei in verbinding met je stem.